Կեանքի լուսանցքէն (Giyanki Lousantsken)

Կեանքի լուսանցքէն (Giyanki Lousantsken) Երուանդ Կոպէլեան

Գիրքին մէջ ամփոփուած են 23 պատմուածք, որոնքհեղինակին երիտասարդական շրջանիաշխատութիւններն են: Նախապէս հրատարակուած իրեօթը գիրքերուն վրայ կու գայ աւելնալ «Կեանքիլուսանցքէն»ը, ուր կը տողանցեն պարզ, միամիտ, աշխատասէր, հասարակ մարդիկ՝ բեռնակիրներ, շարժավարներ, սրճեփներԱյս պատմուածքներուն մէջպիտի շնչէք նաեւ երանելի գրական մթնոլորտը Թաքսիմիհրապարակի Էփթալոֆոս սրճարանին

1 en stock (peut être commandé)

11,50 

Կեանքի լուսանցքէն (Giyanki Lousantsken) Երուանդ Կոպէլեան

Գիրքին մէջ ամփոփուած են 23 պատմուածք, որոնքհեղինակին երիտասարդական շրջանիաշխատութիւններն են: Նախապէս հրատարակուած իրեօթը գիրքերուն վրայ կու գայ աւելնալ «Կեանքիլուսանցքէն»ը, ուր կը տողանցեն պարզ, միամիտ, աշխատասէր, հասարակ մարդիկ՝ բեռնակիրներ, շարժավարներ, սրճեփներԱյս պատմուածքներուն մէջպիտի շնչէք նաեւ երանելի գրական մթնոլորտը Թաքսիմիհրապարակի Էփթալոֆոս սրճարանին