Գիւղը կ’ապրի իմ մէջս – Kughe gabri im meches

Մնձուրի՝ գիւղացի հողագործը, գիւղի ուսուցիչը, քաղաքինծանր բանուորը, մտաւորականըԲայց նախեւառաջգրողըԱն երգեց կարօտի, երազի, սիրոյ, արցունքի, հաւատքի, ծանր ու արդար աշխատանքի, համեստմարդոց, հացի, ծաղիկներու, լեռներու, ճամբաներու երգը: Ահա՛ անմահ վարպետէն ծաղկաքաղ մը, որ գրասէրներուհամար առիթ մըն է մէկտեղուելու հայ գիւղագրութեանլաւագոյն նմուշներուն հետ։ Գիրքը ունիծանօթագրութիւններ ու բառարան։

 

  • Editeur : Aras
  • Auteur : Hagop Mntchouri
  • Date de parution : 2005
  • Format : 15 x 21 cm
  • Nombre de pages : 192

Disponible sur commande

11,50 

Մնձուրի՝ գիւղացի հողագործը, գիւղի ուսուցիչը, քաղաքինծանր բանուորը, մտաւորականըԲայց նախեւառաջգրողըԱն երգեց կարօտի, երազի, սիրոյ, արցունքի, հաւատքի, ծանր ու արդար աշխատանքի, համեստմարդոց, հացի, ծաղիկներու, լեռներու, ճամբաներու երգը: Ահա՛ անմահ վարպետէն ծաղկաքաղ մը, որ գրասէրներուհամար առիթ մըն է մէկտեղուելու հայ գիւղագրութեանլաւագոյն նմուշներուն հետ։ Գիրքը ունիծանօթագրութիւններ ու բառարան։

 

  • Editeur : Aras
  • Auteur : Hagop Mntchouri
  • Date de parution : 2005
  • Format : 15 x 21 cm
  • Nombre de pages : 192