Աւերակներուն մէջ Averagnerou metch

Աւերակներուն մէջ (Averagnerou metch) ԶապԷլ Եսայեան

համանուն գիրքին՝ իր յաջողագոյն երկին:Զապէլ Եսայեան 1909ին որբախնամ աշխատանք տանելու պարտականութեամբ Պոլիսէն մեկնած էր Ատանա որպէս Պատրիարքական պատուիրակութեան անդամ եւ իր ականատեսի վկայութիւնները ամփոփած էր այս հատորին մէջ: Հաւատարիմ մնալով 1911ի տպագրութեան, ներկայ հրատարակութիւնը կ’ընդգրկէ նաեւ Մարկ Նշանեանէն երկարաշունչ «փոխան յառաջաբանի» մը եւ ընդարձակ յաւելուածի բաժին մը, ուր զետեղուած են Զապէլ Եսայեանի «Կիլիկիոյ որբանոցները» յօդուածաշարքը (1911ին Նիւ Եորկի մէջ հրատակուած), Օսմանեան Խորհրդարանի պատգամաւոր Յակոբ Պապիկեանի կողմէ տեղւոյն վրայ ստուգումներ ընելէ վերջ Պոլիս վերադարձին գրի առնուած «Ատանայի Եղեռնը» վերնագրով տեղեկագիրէն հատուածներ, Թէոդիկի 1910ի Տարեցոյցէն քաղուած եւ Կիլիկիոյ աղէտին մասին համառօտ ժամանակագրութիւն մը եւ աղէտի վայրէն խօսուն լուսանկարներու շարք մը: Վերջաւորութեան «Այբենական ցանկ»ին առընթեր, Թրքերէն բառերու համար կցուած է նաեւ յատուկ բառարան մը: Գիրքը հրատարակութեան պատրաստած է Արտաշէս Մարկոսեան. Արէտ Կըճըրի ծրագրած կողքին մէջ կ’երեւին Զապէլ Եսայեանն ու Ատանայի հայ աղէտեալներր: Զապէլ Եսայեան շրջած էր Կիլիկիոյ աւերակներուն մէջ եւ երկնած. Արաս Հրատարակչատունն ալ դար մը ետք այս հատորը լոյսին ընծայելով ընթերցողը կը հրաւիրէ շրջելու Անոր իսկ Աւերակներուն մէջ:

 

2 en stock (peut être commandé)

11,00 

Աւերակներուն մէջ (Averagnerou metch) ԶապԷլ Եսայեան

համանուն գիրքին՝ իր յաջողագոյն երկին:Զապէլ Եսայեան 1909ին որբախնամ աշխատանք տանելու պարտականութեամբ Պոլիսէն մեկնած էր Ատանա որպէս Պատրիարքական պատուիրակութեան անդամ եւ իր ականատեսի վկայութիւնները ամփոփած էր այս հատորին մէջ: Հաւատարիմ մնալով 1911ի տպագրութեան, ներկայ հրատարակութիւնը կ’ընդգրկէ նաեւ Մարկ Նշանեանէն երկարաշունչ «փոխան յառաջաբանի» մը եւ ընդարձակ յաւելուածի բաժին մը, ուր զետեղուած են Զապէլ Եսայեանի «Կիլիկիոյ որբանոցները» յօդուածաշարքը (1911ին Նիւ Եորկի մէջ հրատակուած), Օսմանեան Խորհրդարանի պատգամաւոր Յակոբ Պապիկեանի կողմէ տեղւոյն վրայ ստուգումներ ընելէ վերջ Պոլիս վերադարձին գրի առնուած «Ատանայի Եղեռնը» վերնագրով տեղեկագիրէն հատուածներ, Թէոդիկի 1910ի Տարեցոյցէն քաղուած եւ Կիլիկիոյ աղէտին մասին համառօտ ժամանակագրութիւն մը եւ աղէտի վայրէն խօսուն լուսանկարներու շարք մը: Վերջաւորութեան «Այբենական ցանկ»ին առընթեր, Թրքերէն բառերու համար կցուած է նաեւ յատուկ բառարան մը: Գիրքը հրատարակութեան պատրաստած է Արտաշէս Մարկոսեան. Արէտ Կըճըրի ծրագրած կողքին մէջ կ’երեւին Զապէլ Եսայեանն ու Ատանայի հայ աղէտեալներր: Զապէլ Եսայեան շրջած էր Կիլիկիոյ աւերակներուն մէջ եւ երկնած. Արաս Հրատարակչատունն ալ դար մը ետք այս հատորը լոյսին ընծայելով ընթերցողը կը հրաւիրէ շրջելու Անոր իսկ Աւերակներուն մէջ: